SAITO 株式会社斎藤組

ニュース

弊社社長が枚方警察署管内の地域交通安全活動推進委員に委嘱されました。

弊社社長、齋藤雅彦が地域交通安全活動推進委員に委嘱されました。1月17日枚方警察署に於いて委嘱式に臨み、枚方警察署長より委嘱状が交付されました。


hyosho